Blue Control®

SRO-styring til både mindre og større vandværker

Blue Control®, en del af Robotek Gruppen A/S, har udviklet en SRO-styring
(styring-regulering-overvågning) til vandværker, som samler indvinding, filtrering, udpumpning og rapportering i én enhed.

Vores løsning til vandværksstyring er udviklet til såvel helt små som større vandværker. Teknologien er den samme, men tilpasningen er forskellig og altid kundespecifik. 

Vores SRO-styring er baseret på industriel teknologi og design, kendetegnet ved funktionalitet, fleksibilitet, stabilitet, robusthed og tilgængelighed.

Vi anvender udelukkende komponenter fra førende europæiske leverandører, som alle er repræsenteret i Danmark, bl.a. Siemens, Phoenix, Grundfos, Danfoss og Vacon.

Der er adgang til styring af vandværket via internettet fra eksempelvis en lokal PC på vandværket, i hjemmet eller tablet og smartphone.    

 

Hvad kan Blue Control® gøre for dig?  

Vores erfarne projekteringsmedarbejdere foretager en grundig gennemgang af Deres vandværk, og udarbejder herefter en løsning, der fuldt ud tilgodeser Deres præcise behov.

Vi kan tilbyde en komplet installations- og idriftsættelsesløsning, eller De kan vælge at få Deres lokale installatør til at stå for installationen.

Vandværksstyringen tilpasses Deres vandværk gennem en enkel brugerflade. Dermed er det hurtigt at installere og idriftsætte, ligesom det er nemt senere at foretage ændringer.

Vi har ingen krav om årlige licensafgifter.